สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนอัตรากำลังสามปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเมินความพึงพอใจ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลตลาด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตลาด
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง การลดย่อนภาษีบำรุงท้องที่
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล
มาตรการ
แผนพัฒนาสุขภาพ
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  รับมอบถุงกู้ภัยโควิด ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา
       วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ต้อนรับ และรับมอบถุงกู้ภัยโควิด ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา...
 
  รับมอบถุงกู้ภัยโควิด ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ เลขาธิก...
   รับมอบสิ่งของบริจาคจาก ร้านนิ้งหน่องเนื้อย่าง
  ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี หมู...
  มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชาวบ้านโนนตะกั่ว อำ...
  ดำเนินการขุดลอกคลองเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือ...
  เร่งขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทานเหมืองเกสร ช่วงโนนทัพม...
  นำต้นไม้กิ่งไม้ที่ขวางทางน้ำไหล ที่ประตูระบายน้ำลำ...
  ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช สะพานเกือกม้าข้ามทางรถไฟ...
  แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระบายไม่ทันโดยการวางท่อระบายน้ำให...
  ซ่อมหลุมบนสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทานบ้านบุ-บ้านตล...