สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนอัตรากำลังสามปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเมินความพึงพอใจ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลตลาด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตลาด
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล
มาตรการ
แผนพัฒนาสุขภาพ
KM เอกสารจัดการความรู้
การควบคุมภายใน
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  ลงพื้นที่ให้ความรู้และทำความ เข้าใจการสร้างมาตรการจัดการขยะมูลฝอย
                 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วย นายสนอง ไขโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด สมาชิกเทศบาลตำบลตลาด และว่าที่ร้อย...
 
  ลงพื้นที่ให้ความรู้และทำความ เข้าใจการสร้างมาตรการ...
  มอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผล...
  ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม
  กอกกระสอบทรายเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมหนัก
  ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดช่วงหน้าตลาดนงค์เล็ก
   ออกพื้นที่ดูจุดน้ำท่วมขังที่ได้ผลกระทบจากน้ำไหลมา...
  ตรวจพื้นที่ดูน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน เพื่อเตรียมแก้ป...
  นำรถแบ็คโฮมาขุดกั้นและลอกคลองเพื่อระบายน้ำให้ไหลเร...
  มอบสิ่งของให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระ...
  ซ่อมแซมถนนชำรุด และแก้ไขไฟฟ้าส่องแสงสว่างตามถนน ชุ...