สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนอัตรากำลังสามปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเมินความพึงพอใจ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลตลาด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตลาด
 
รัชกาลที่ 10 เสด็จออกสีหบัญชร
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ประชาสัมพันช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID...
       เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอคำปรึกษา และข้อแนะนำทางด้านกฏหมา...
 
  ประชาสัมพันช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์...
  รู้ทัน ป้องกัน COVID-19
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่...
  เทศบาลตำบลตลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครรา...
  เทศบาลตำบลตลาดแก้ปัญหาน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนขอ...
  โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียน การสอนเด็กปฐมวัย
  รายงานการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำ...
  โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประม...
  โครงการรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจไปีงบประมาณ พ.ศ...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้