สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
รัชกาลที่ 10 เสด็จออกสีหบัญชร
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข