สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 13 พ.ย. 2561 ]
2 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 13 พ.ย. 2561 ]
3 การขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 13 พ.ย. 2561 ]
4 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 13 พ.ย. 2561 ]
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 13 พ.ย. 2561 ]
6 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน [ 13 พ.ย. 2561 ]
7 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 13 พ.ย. 2561 ]
8 การรับชำระภาษีที่ดิน ตาม พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 [ 13 พ.ย. 2561 ]
9 การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 13 พ.ย. 2561 ]
10 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลตลาด [ 13 พ.ย. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3