สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]
3 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 10 มิ.ย. 2563 ]
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]