สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 19 มิ.ย. 2563 ]
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน [ 19 มิ.ย. 2563 ]
3 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลตลาด [ 19 มิ.ย. 2563 ]
4 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 19 มิ.ย. 2563 ]
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563 [ 6 มิ.ย. 2563 ]
6 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]
7 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]
9 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลตลาด [ 20 พ.ค. 2563 ]
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3