สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
งานบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 20 ก.พ. 2563 ]
2 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 20 ก.พ. 2563 ]
3 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 20 ก.พ. 2563 ]