สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 31 มี.ค. 2564 ]
2 การพัฒนาบุคลากรการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 12 ม.ค. 2564 ]
3 การวางแผนอัตรากำลัง 2564 -2566 [ 1 ม.ค. 2564 ]
4 การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]
6 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลตลาด [ 1 ต.ค. 2563 ]
7 การพัฒนาบุคลากร [ 24 ก.ค. 2563 ]
8 การวางแผนอัตรากำลังคน [ 19 มิ.ย. 2563 ]
9 ผู้ผ่านการสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 19 มิ.ย. 2563 ]
10 ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 มิ.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2