สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ [ 9 พ.ย. 2561 ]
2 -แบบสอบถามที่ 1 [ 9 พ.ย. 2561 ]
3 -แบบสอบถามที่ 2 [ 9 พ.ย. 2561 ]
4 -แบบสอบถามที่ 3 [ 9 พ.ย. 2561 ]
5 -แบบสอบถามที่ 4 [ 9 พ.ย. 2561 ]
6 -แบบสอบถามที่ 6 [ 9 พ.ย. 2561 ]