เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]14
2 คู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]12
3 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 13 พ.ย. 2561 ]202
4 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 13 พ.ย. 2561 ]211
5 การขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 13 พ.ย. 2561 ]185
6 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 13 พ.ย. 2561 ]197
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 13 พ.ย. 2561 ]165
8 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน [ 13 พ.ย. 2561 ]198
9 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 13 พ.ย. 2561 ]165
10 การรับชำระภาษีที่ดิน ตาม พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 [ 13 พ.ย. 2561 ]169
11 การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 13 พ.ย. 2561 ]175
12 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลตลาด [ 13 พ.ย. 2561 ]174
13 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]176
14 การจัดเก็บภาษีป้าย [ 13 พ.ย. 2561 ]180
15 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]201
16 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 พ.ย. 2561 ]175
17 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 13 พ.ย. 2561 ]171
18 การขออนุญาตขุดดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]166
19 ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 13 พ.ย. 2561 ]171
20 ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ [ 13 พ.ย. 2561 ]171
 
หน้า 1|2