เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 13 พ.ย. 2561 ]71
2 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 13 พ.ย. 2561 ]68
3 การขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 13 พ.ย. 2561 ]57
4 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 13 พ.ย. 2561 ]65
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 13 พ.ย. 2561 ]58
6 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน [ 13 พ.ย. 2561 ]66
7 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 13 พ.ย. 2561 ]58
8 การรับชำระภาษีที่ดิน ตาม พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 [ 13 พ.ย. 2561 ]57
9 การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 13 พ.ย. 2561 ]56
10 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลตลาด [ 13 พ.ย. 2561 ]54
11 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]58
12 การจัดเก็บภาษีป้าย [ 13 พ.ย. 2561 ]62
13 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]93
14 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 พ.ย. 2561 ]66
15 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 13 พ.ย. 2561 ]61
16 การขออนุญาตขุดดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]57
17 ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 13 พ.ย. 2561 ]62
18 ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ [ 13 พ.ย. 2561 ]59
19 การขออนุญาตถมดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]56
20 ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ [ 13 พ.ย. 2561 ]62
 
หน้า 1|2