เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 13 พ.ย. 2561 ]2
2 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 13 พ.ย. 2561 ]4
3 การขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 13 พ.ย. 2561 ]3
4 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 13 พ.ย. 2561 ]4
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 13 พ.ย. 2561 ]3
6 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน [ 13 พ.ย. 2561 ]3
7 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 13 พ.ย. 2561 ]3
8 การรับชำระภาษีที่ดิน ตาม พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 [ 13 พ.ย. 2561 ]5
9 การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 13 พ.ย. 2561 ]3
10 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลตลาด [ 13 พ.ย. 2561 ]4
11 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]4
12 การจัดเก็บภาษีป้าย [ 13 พ.ย. 2561 ]5
13 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]2
14 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 พ.ย. 2561 ]4
15 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 13 พ.ย. 2561 ]4
16 การขออนุญาตขุดดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]3
17 ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 13 พ.ย. 2561 ]2
18 ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ [ 13 พ.ย. 2561 ]3
19 การขออนุญาตถมดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]3
20 ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ [ 13 พ.ย. 2561 ]2
 
หน้า 1|2