เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]151
42 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นร และข้าราชการ เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]153
43 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]169
44 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]158
45 เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะ [ 16 ธ.ค. 2562 ]189
46 เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะ [ 15 ธ.ค. 2562 ]190
47 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 7 ธ.ค. 2562 ]154
48 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2562 ]167
49 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 ต.ค. 2562 ]170
50 มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ค. 2562 ]161
51 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 30 พ.ค. 2562 ]156
52 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 พ.ค. 2562 ]165
53 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 30 พ.ค. 2562 ]174
54 มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สนานกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 30 พ.ค. 2562 ]164
55 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 30 พ.ค. 2562 ]160
56 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการเทศบาลตำบลตลาด [ 30 พ.ค. 2562 ]156
57 มาตรฐานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 30 พ.ค. 2562 ]157
58 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 20 พ.ค. 2560 ]156
 
|1|2หน้า 3