เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]116
42 เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะ [ 16 ธ.ค. 2562 ]140
43 เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะ [ 15 ธ.ค. 2562 ]142
44 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 7 ธ.ค. 2562 ]107
45 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2562 ]119
46 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 ต.ค. 2562 ]121
47 มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ค. 2562 ]113
48 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 30 พ.ค. 2562 ]113
49 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 พ.ค. 2562 ]120
50 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 30 พ.ค. 2562 ]121
51 มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สนานกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 30 พ.ค. 2562 ]115
52 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 30 พ.ค. 2562 ]112
53 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการเทศบาลตำบลตลาด [ 30 พ.ค. 2562 ]117
54 มาตรฐานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 30 พ.ค. 2562 ]112
55 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 20 พ.ค. 2560 ]111
 
|1|2หน้า 3