เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สนานกับผลประโยชน์ส่วนรวม

    รายละเอียดข่าว

มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สนานกับผลประโยชน์ส่วนรวม

    เอกสารประกอบ มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สนานกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ