เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่วเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลตลาด

    รายละเอียดข่าว

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่วเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลตลาด

    เอกสารประกอบ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่วเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลตลาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ