เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]2
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2564 ]3
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]2
4 สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 [ 25 เม.ย. 2564 ]2
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการ [ 20 เม.ย. 2564 ]3
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลตลาด 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]2
7 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน [ 8 เม.ย. 2564 ]2
8 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลตลาด [ 27 มี.ค. 2564 ]2
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 16 มี.ค. 2564 ]2
10 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]2
11 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล [ 17 ก.พ. 2564 ]3
12 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตลาด [ 16 ก.พ. 2564 ]2
13 แนวทางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงสุจริต ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]2
14 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 พ.ย. 2563 ]2
15 รายงานผลดำเนินการด้านการส่งเสริมมาตรบาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2563 ]2
16 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 3 ต.ค. 2563 ]2
17 กิจกรรมประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 10 ส.ค. 2563 ]2
18 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 19 มิ.ย. 2563 ]2
19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน [ 19 มิ.ย. 2563 ]2
20 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลตลาด [ 19 มิ.ย. 2563 ]3
 
หน้า 1|2|3