เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุขถนนเลียบลำบริบูรณ์ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biffing) [ 14 พ.ค. 2563 ]161
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายพิกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 พ.ค. 2563 ]162
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหสัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 153-30 สายบ้านหนองตะคลอง-บ้านราษำร์ประสงค์ ม.7 บ้านหนองตะคอลง ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 พ.ค. 2563 ]163
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 เม.ย. 2563 ]164
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศิวโชค 1/2 ม.6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]159
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 4 ม.5 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา โดยวิธีเฉาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]158
127 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตฯ ม.3 [ 4 มี.ค. 2562 ]154
128 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางพารา แอสฟัสติกคอนกรีตฯ ม.3 [ 4 ก.พ. 2562 ]154
129 ประกาศราคากลาง บก.06 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู [ 22 พ.ย. 2561 ]157
130 ประกาศราคากลาง บก.01 โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสุขสบาย ซอยรุ่งเรือง [ 12 พ.ย. 2561 ]161
131 ประกาศราคากลาง บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านบุพัมนา ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยช่างจอยฯ [ 5 พ.ย. 2561 ]172
132 ประกาศราคากลาง บก.01 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยพธิ์แสนสุข ม.4 บ้านโพธิ์ [ 5 พ.ย. 2561 ]142
133 ประกวดราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding รถพยาบาล(รถตู้) [ 26 ก.พ. 2561 ]141
134 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ม.2 บ้านบุ ชุมชนประชาสามัคคี จากร้านถ่ายเอกสารนางสาวอติญาไปตชต. [ 31 ก.ค. 2560 ]136
135 ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ม.2 บ้านบุ ชุมชนประชาสามัคคี จากหน้าบ้านนายไหม(เต็นท์รถมือสอง)ฯ [ 31 ก.ค. 2560 ]142
136 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ม.8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนปู่ตาร่วมใจ ซ.หน้าบ้านหมวดดำไปบ้านจุ๋มจิ๋ม [ 31 ก.ค. 2560 ]141
137 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านบุพัฒนา ชุมชนปู่ตาร่วมใจ จากหน้าบ้านอบต.สมชัยไปเชื่อมรางระบายน้ำเดิม [ 31 ก.ค. 2560 ]152
138 ประกาศเทศบาลตำบลตาด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ฯ จำนวน 2 โครงการ [ 30 พ.ค. 2560 ]137
139 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ [ 23 ม.ค. 2560 ]150
140 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด สอบราคจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 3 ช่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข [ 19 ธ.ค. 2559 ]153
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9