เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านนายสาท ช่วงที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2566 ]16
62 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบุพัฒนา หมู่ 8  ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาพัฒนา 1/1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2566 ]20
63 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากทำนบ หมู่ 4 ไปสามแยกบ้านนางสาวประนอม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 มี.ค. 2566 ]20
64 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองตะคลอง ถึงถนนสายบ้านบุ - ลองตอง หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2566 ]29
65 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.พร้อม บ่อพัก คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ วัดโคกตลาด ซอยเดือนฉาย บ้านบุ หมู่ที่ 1 [ 8 มี.ค. 2566 ]21
66 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การขายเศษซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด (หลังเดิม) จำนวน ๒๑ รายการ [ 7 มี.ค. 2566 ]15
67 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]22
68 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองตะคลอง ถึงสายบ้านบุ - ลองตอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2566 ]18
69 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบ้ายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำโคกตลาด ซอยเดือนฉาย บ้านบุ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2566 ]16
70 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ถนนปู่ตาสามัคคี ช่วงที่ 2 ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2566 ]31
71 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2566 ]67
72 ประกาศเทศบาลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]21
73 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเปยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ วัดโคกตลาด ซอยเดือนฉาย บ้านบุ หมู่ที่ 1ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ก.พ. 2566 ]26
74 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเปยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองตะคลอง ถึงถนนสายบ้านบุ-ลองตอง  หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ก.พ. 2566 ]21
75 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ม.ค. 2566 ]29
76 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ถนนปู่ตาพัฒนาสามัคคี ช่วงที่ 2 ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ม.ค. 2566 ]43
77 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 [ 23 ม.ค. 2566 ]20
78 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ถนนปู่ตาสามัคคี ช่วงที่ 2 [ 11 ม.ค. 2566 ]24
79 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 [ 11 ม.ค. 2566 ]36
80 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]36
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9