เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตู สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.พ. 2567 ]5
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย และประตูสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ม.ค. 2567 ]6
3 -ร่าง- ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2567 ]8
4 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการตัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม2566 [ 16 ม.ค. 2567 ]4
5 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ม.ค. 2567 ]7
6 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]5
7 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอยู่ดีมีสุข 1 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2566 ]10
8 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]6
9 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 1 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2566 ]12
10 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย กศน. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2566 ]12
11 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ซอยประชารัฐ 13 ด้วยวิธีประกวดราคา [ 8 พ.ย. 2566 ]21
12 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 1 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 พ.ย. 2566 ]14
13 ประกาศเทศบาลคตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 11 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2566 ]21
14 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]4
15 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย กศน. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ต.ค. 2566 ]25
16 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2565 [ 31 ต.ค. 2566 ]5
17 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ซอยประชารัฐ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ต.ค. 2566 ]19
18  ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย กศน. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ตำบลตาลด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 19 ต.ค. 2566 ]18
19 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 11 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ต.ค. 2566 ]23
20 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุ หมู่ที่  2 ซอยประชารัฐ 13 [ 10 ต.ค. 2566 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11