เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำบริบูรณ์ฝั่งขวาจากบ้านนางสาวประนอมชำนาญเพียร ถึงถนนสาย ฉ ชุมชนโพธิ์แสนสุข บ้านโพธิ์ ม.4 [ 21 มิ.ย. 2564 ]2
2 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำ ซอยแจ้งสว่าง ชุมชนสุขสบาย บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ตำบลตลาด [ 21 มิ.ย. 2564 ]3
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอยู่ดี ชุมชนสุขสบาย บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 เม.ย. 2564 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนทัพม้า ๘ (โนนสำโรง) หมู่ที่ ๓ บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2564 ]4
5 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เลียบลาตะคลองใหญ่ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 ตาบลตลาด อาเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ต.ค. 2563 ]2
6 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เลียบลาตะคลองใหญ่ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 [ 16 ต.ค. 2563 ]2
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี เลียบคลองชลประทาน [ 21 ก.ค. 2563 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาด หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุขถนนเลียบลำบริบูรณ์ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biffing) [ 14 พ.ค. 2563 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายพิกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 พ.ค. 2563 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหสัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 153-30 สายบ้านหนองตะคลอง-บ้านราษำร์ประสงค์ ม.7 บ้านหนองตะคอลง ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 พ.ค. 2563 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 เม.ย. 2563 ]2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศิวโชค 1/2 ม.6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 4 ม.5 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา โดยวิธีเฉาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]2
16 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตฯ ม.3 [ 4 มี.ค. 2562 ]2
17 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางพารา แอสฟัสติกคอนกรีตฯ ม.3 [ 4 ก.พ. 2562 ]2
18 ประกาศราคากลาง บก.06 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู [ 22 พ.ย. 2561 ]2
19 ประกาศราคากลาง บก.01 โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสุขสบาย ซอยรุ่งเรือง [ 12 พ.ย. 2561 ]2
20 ประกาศราคากลาง บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านบุพัมนา ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยช่างจอยฯ [ 5 พ.ย. 2561 ]3
 
หน้า 1|2|3|4