เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประชาสัมพันธ์การใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]240
162 บัญชีโครงการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2561-2564 [ 17 มิ.ย. 2562 ]146
163 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]143
164 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]139
165 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.ตลาด พ.ศ. 2561 - 2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]140
166 โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง่วนท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2562 ]151
167 แหล่งกำเนิดมลพิษกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 7 มิ.ย. 2562 ]127
168 ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 4 มิ.ย. 2562 ]137
169 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ [ 30 พ.ค. 2562 ]143
170 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก2562 ไตรมาสที่2 [ 4 เม.ย. 2562 ]148
171 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]189
172 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 25 ม.ค. 2562 ]144
173 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก 2562 ไตรมาสที่1 [ 15 ม.ค. 2562 ]132
174 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยสวนป่า [ 9 ม.ค. 2562 ]148
175 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสำราญชื่น 2 บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด [ 9 ม.ค. 2562 ]161
176 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.ซอยหนองจาน หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ตำบลตลาด [ 9 ม.ค. 2562 ]147
177 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]147
178 ประชาสัามพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]142
179 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียม ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2562 ]140
180 โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ 10 ธ.ค. 2561 ]150
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14