เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 เตือนภัยด้านการบริโภคอาหาร [ 13 ม.ค. 2563 ]67
142 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก 2563 ไตรมาสที่1 [ 8 ม.ค. 2563 ]212
143 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]155
144 ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาต ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]153
145 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 [ 5 ม.ค. 2563 ]149
146 โครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 ม.ค. 2563 ]171
147 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]131
148 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]149
149 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก 2562ไตรมาสที่4 [ 7 ต.ค. 2562 ]147
150 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]141
151 เทศบาลตำบลตลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขุดลอกคลองและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลตลาด [ 27 ก.ย. 2562 ]158
152 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]151
153 ประกาศลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2562 ]145
154 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]146
155 รายงานตัวเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่เทศบาลตำบลตลาด [ 11 ก.ย. 2562 ]162
156 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำลตลาด [ 11 ก.ย. 2562 ]164
157 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ [ 4 ก.ย. 2562 ]194
158 โครงการรวมพลังอาสา พัฒนาตำบลตลาด [ 30 ส.ค. 2562 ]153
159 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก 2562ไตรมาสที่3 [ 8 ก.ค. 2562 ]143
160 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]145
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14