เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]159
102 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]88
103 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]158
104 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]143
105 ประชาสัมพันธ์การประทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ [ 15 ส.ค. 2563 ]161
106 ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 15 ส.ค. 2563 ]153
107 ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี เลียบคลองชลประทาน 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]145
108 ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างถนน คสล.ซอยโนนทัพม้าสามัคคี10 หมู่ที่ 3 บ้านตลาด 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]153
109 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี จากบ้านนายสำรวย พวงโพธิ์ 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]145
110 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยประชาสามัคคี หมู่ 2 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]149
111 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองส่งนำชลประทานสุรนารีโนนทัพม้าสามัคคี(ฝั่งซ้าย) [ 21 ก.ค. 2563 ]144
112 ประกาศก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยประชาสามัคคีม.2 [ 21 ก.ค. 2563 ]146
113 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]138
114 ประกาศเรียยกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 20 ก.ค. 2563 ]145
115 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก 2563 ไตรมาสที่3 [ 6 ก.ค. 2563 ]138
116 ประชาสัมพันธ์การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ห้วง พ.ศ. 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]136
117 แก้ไขปัญหาสูบน้ำท่วมขังบริเวณอุโมงค์ทางลอดรถไฟ หมู่ 8 (หนองกระดังงา) [ 16 มิ.ย. 2563 ]143
118 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลตลาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]155
119 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบขสร.1(รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]151
120 ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 มิ.ย. 2563 ]143
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14