เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]154
222 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]164
223 วาระการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]156
224 วาระการประชุมสภาสมัยสามัญที่3/2559 ครั้งที่2 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]147
225 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 26 ส.ค. 2559 ]152
226 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2559 ]160
227 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลาด [ 16 ส.ค. 2559 ]359
228 หลักธรรมาภิบาล ของการบริหารงานบ้านเมืองที่ดี [ 19 เม.ย. 2559 ]160
229 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี [ 4 เม.ย. 2559 ]149
230 ประกาศเทศบาลตำบลตาด ซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ก.พ. 2559 ]152
231 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนอยุ่ดีมีสุข เลียบลำบริบูรณ์ ช่วงที่ 1 จากโรงสูบน้ำไปบ้านนายบวร ชูจอหอ [ 19 ม.ค. 2559 ]156
232 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 6 ม.ค. 2559 ]155
233 ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 8 ธ.ค. 2558 ]146
234 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]150
235 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]158
236 ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 ก.ย. 2558 ]182
237 ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 ก.ย. 2558 ]153
238 ประกาศ สภาเทศบาลตำบลตลาด เรื่องการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 ก.ย. 2558 ]136
239 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญที่ 3/2558 วันที่14 สิงหาคม 2558 [ 8 ก.ย. 2558 ]150
240 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญที่ 3/2558 วันที่5 สิงหาคม 2558 [ 8 ก.ย. 2558 ]141
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14