เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 รายงานการเฝ้าระวัง/สุ่มประเมินสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร/ มินิมาร์ท/โรงอาหาร 2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]166
202 สุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยา [ 12 มิ.ย. 2561 ]163
203 ประกศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 10 มี.ค. 2561 ]149
204 การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 [ 3 มี.ค. 2561 ]146
205 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ม.3 บ้านตลาด ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี จากบ้านสัสดีไปถนนสายหลักบ้านตลาด [ 26 ก.พ. 2561 ]163
206 แผนผั้งขั้นตอนการ/การตอบเรื่องร้องเรียนประชาชน [ 15 ก.พ. 2561 ]149
207 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ [ 5 ก.พ. 2561 ]152
208 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]162
209 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา ทางไปที่สาธารณะ [ 7 พ.ย. 2560 ]140
210 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมซ่อมแซมถนน ถนน ม.7 บ้านหนองตะคลอง [ 27 ต.ค. 2560 ]241
211 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลเทศบาลตำบลตลาด [ 27 ต.ค. 2560 ]191
212 ประกาศเผยแรพแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]156
213 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 ก.ย. 2560 ]155
214 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]164
215 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ม.4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข โนนพีแก้ว [ 11 ก.ย. 2560 ]149
216 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 31 ส.ค. 2560 ]162
217 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา เส้นบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ไปบ้านราษฎร์ประสงค์ [ 10 เม.ย. 2560 ]179
218 ประกาศเจตจำนงนโยบายความโปร่งใส [ 10 เม.ย. 2560 ]163
219 ประกาศเจตจำนงนโยบายความโปร่งใส [ 10 มี.ค. 2560 ]150
220 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน [ 27 ก.พ. 2560 ]150
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14