เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลตลาด
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 [ 20 ก.พ. 2567 ]10
2 การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]9
3 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่่ 24 พฤศจิกายน 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]7
4 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 16 ต.ค. 2566 ]7
5 การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]8
6 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่่ 21 กันยายน 2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]9
7 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 23 ส.ค. 2566 ]8
8 การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]8
9 การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]7
10 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่่ 31 กรกฎาคม 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]8
11 การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]7
12 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่่ 20 กรกฎาคม 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]8
13 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 3 ก.ค. 2566 ]8
14 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ ประจำปี 2567 [ 1 มี.ค. 2566 ]7
15 การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2566 ]69
16 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]8
17 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 11 ม.ค. 2566 ]9
18 การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]58
19 การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครัั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]55
20 การประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]54
 
หน้า 1|2|3