เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลตลาด
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]64
2 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]61
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]66
4 การประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 24 พ.ย. 2564 ]61
5 ประชาสัมพันธ์เรือกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]61
6 ประชาสัมพันธ์การเรือกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]63
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]64
8 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]57
9 การประกาศเรือกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]63
10 การประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 20 ส.ค. 2564 ]64
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]64
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]65
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]58
14 การประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 23 ก.ค. 2564 ]63
15 การประกาศเรือกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 7 ก.ค. 2564 ]62
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]63
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]62
18 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]71
19 การเรือกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]60
20 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มประชุมฯ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 พ.ค. 2564 ]64
 
หน้า 1|2