เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 5 [ 5 ม.ค. 2566 ]59
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70 แก้ไข ฉบับที่ 5 [ 5 ม.ค. 2566 ]69
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2565 ]24
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไขฉบับที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2565 ]51
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 [ 18 พ.ย. 2565 ]21
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 [ 18 พ.ย. 2565 ]31
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 17 พ.ย. 2565 ]28
8 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 17 พ.ย. 2565 ]35
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 21 ต.ค. 2565 ]60
10 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 20 ต.ค. 2565 ]46
11 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]35
12 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]45
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 12 [ 20 ก.ย. 2565 ]6
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 13 ก.ย. 2565 ]31
15 บัญชีโครงการ พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 13 ก.ย. 2565 ]39
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 61 - 65 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 [ 15 มิ.ย. 2565 ]98
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 [ 15 มิ.ย. 2565 ]82
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2565 ]95
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2565 ]80
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 2 [ 13 มิ.ย. 2565 ]115
 
หน้า 1|2|3|4|5