เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาด 2566 - 2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2566 ]27
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 5 [ 5 ม.ค. 2566 ]110
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70 แก้ไข ฉบับที่ 5 [ 5 ม.ค. 2566 ]134
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2565 ]61
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไขฉบับที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2565 ]101
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 [ 18 พ.ย. 2565 ]53
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 [ 18 พ.ย. 2565 ]67
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 17 พ.ย. 2565 ]64
9 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 17 พ.ย. 2565 ]79
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 21 ต.ค. 2565 ]93
11 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 20 ต.ค. 2565 ]100
12 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]69
13 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]90
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 12 [ 20 ก.ย. 2565 ]34
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 13 ก.ย. 2565 ]59
16 บัญชีโครงการ พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 13 ก.ย. 2565 ]69
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 61 - 65 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 [ 15 มิ.ย. 2565 ]128
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 [ 15 มิ.ย. 2565 ]114
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2565 ]140
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2565 ]113
 
หน้า 1|2|3|4|5