ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 


นำรถแบ็คโฮมาขุดกั้นและลอกคลองเพื่อระบายน้ำให้ไหลเร็วขึ้นในพื้นที่ ชุมชนสุรนารีร่วมใจ ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านตลาด


เทศบาลตำบลตลาด เขต 2 เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกแรงมากต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันทำให้เกิดการน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (สท.ตื้อ)สุรัตน์ เชิดโคกสูง ได้นำรถแบ็คโฮมาขุดกั้นและลอกคลองเพื่อระบายน้ำให้ไหลเร็วขึ้นในพื้นที่ ชุมชนสุรนารีร่วมใจ ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านตลาด