สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


รับมอบสิ่งของบริจาคจาก ร้านนิ้งหน่องเนื้อย่าง


วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล รับมอบสิ่งของบริจาคจาก ร้านนิ้งหน่องเนื้อย่าง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ต่อไป