สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านตลาด


วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล  ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านตลาด