สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ดำเนินการขุดลอกคลองเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-3-4 ที่น้ำท่วมขัง


วันที่ 3 ตุลาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล  ดำเนินการขุดลอกคลองเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-3-4 ที่น้ำท่วมขัง