สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


นำต้นไม้กิ่งไม้ที่ขวางทางน้ำไหล ที่ประตูระบายน้ำลำบริบูรณ์ “โครงการฝายบ้านตลาด”


วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด คณะผู้บริหาร ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้นำต้นไม้กิ่งไม้ที่ขวางทางน้ำไหล ที่ประตูระบายน้ำลำบริบูรณ์ “โครงการฝายบ้านตลาด”