สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ซ่อมหลุมบนสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทานบ้านบุ-บ้านตลาด


วันที่ 29 กันยายน 2564 นางวิไล นาคดิลก ได้รับมอบหมายจาก นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซ่อมหลุมบนสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทานบ้านบุ-บ้านตลาด เพื่อความสะดวกของประชาชนที่ผ่านเส้นทางนี้