สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ประชุมปรึกษาหารือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาถนนกับ ท่านธัญญรัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ. อ. เมืองนครราชสีมา เขต 7


วันที่ 1 กันยายน 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ให้การต้อนรับ และปรึกษาหารือร่วมมือกันแก้ไขกับ ท่านธัญญรัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ. อ. เมืองนครราชสีมา เขต 7 เกี่ยวกับการปรับปรุงถนนสายบ้านบุ-ลองตอง ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา ห้องปนะชุม สนง.เทศบาลตำบลตลาด