สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


รับมอบ ”ฟ้าทะลายโจร” พืชสมุนไพรไทยสู่ภัยโควิด-19


วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาด  รับมอบ ”ฟ้าทะลายโจร” พืชสมุนไพรไทยสู่ภัยโควิด-19 จากนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา