สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


เยี่ยมให้กำลังใจผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม. จิตอาสาชาวบ้านตลาด หมู่ที่ 3 ที่ร่วมด้วยช่วยทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564


วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เยี่ยมให้กำลังใจผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม. จิตอาสาชาวบ้านตลาด หมู่ที่ 3 ที่ร่วมด้วยช่วยทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564