สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


รับมอบไข่ไก่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนรับมอบไข่ไก่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงโรคติดต่อโรคโควิด-19 ต่อไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด