สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


กิจกรรมความทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด


วันที่ 6 กรกฎาคม  2564 พนักงานเทศบาลตำบลตลาด ร่วมมือกันทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิค-19 บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์ผู้สูอายุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลาด