สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปี 2564


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลตลาด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา จัดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปี 2564 ณ วัดบำรุงธรรม