สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางวิไล นาคดิลก รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายธูป รอดจอหอ นากเทศมนตรีตำบลตลาด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพฯ และเงินจำนวน 500 บาท ช่วยเหลือเยี่ยวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ราย นายทินกร พยุงธรรม อทยุ 17 ปี บ้านเลขที่ 65 ม.5 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา