สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการพระราชดำระด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วันที่ 24- 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการพระราชดำระด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ความรู้การเวชศาสตร์ป้องกันอย่างง่ายๆ การโภชนาการ (โดยเฉพาะแม่และเด็ก) มีกลุ่มเป้าหมาย อสม.และประชาชน จำนวน 80 คน ณ ค่ายลูกเสือสวนเสาวณีย์แฟนตาซี อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา