สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลตลาด


วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลตลาด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 50 คน ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท นครราชสีมา