สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


พิธีสรงน้ำเท้าพระเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2563


วันที่ 6 ก.ค.2563 นายดวน ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลตลาด ร่วมทำพิธีสรงน้ำเท้าพระเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโคกตลาด