สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย


วันที่ 1 ก.ค.2563 เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดพิธีมอบข้าวกล่อง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จำนวน 67 กล่อง แก่ประชาชนตำบลตลาด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด