สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ตรวจสอบพื้นที่การสร้างทางระบายน้ำ หมู่ 8


วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายดวน ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ตรวจสอบพื้นที่การสร้างทางระบายน้ำบริเวณริมถนน ม.8 บ้านบุพัฒนา