สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางลอดทางรถไฟ


วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายดวน ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางลอดทางรถไฟจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลตลาด ณ แขวนบำรุงทางนครราชสีมา การรถไฟแห่งประเทศไทย