สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ออกสำรวจแหล่งน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำเขตพื้นที่ ม.4


วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายดวน ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลตลาด และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจแหล่งน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ม.4 บ้านโพธิ์