สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง


วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร โดยมีการนายเอนก วิทยาพิรุณทอง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หลังสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด