สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


กู้ภัยฮุก 31 ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ


เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ทางมูลนิธิกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมาได้มีโครงการกู้ภัยฮุก 31 ร่วมใจต้านภัยโควิด 19 ได้จัดอุปกรณ์เครื่องฉีดพ่นยาและตัวยาพร้อมจัดทีมบุคลากรออกฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา