สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เทศบาลตำบลตลาดแก้ปัญหาน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


วันนี้ นายดวน ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วยว่าที่ ร้อยเอก สกล พละเสน ปลัดเทศบาลตำบลตลาด ระดมกำลังเจ้าหน้าที่สูบน้ำภายในชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน