สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการเทศบาลสัญจร


ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลตลาดร่วมโครงการเทศบาลสัญจร ระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561
-บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
-บริการงานด้านจัดเก็บรายได้
-รับเรื่องราวร้องทุกข์
-บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
-บริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

"พบประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา เผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ และให้บริการประชาชนชาวตำบลตลาด