เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]9
2 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 25 ก.ย. 2566 ]29
3 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 7 ส.ค. 2566 ]26
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 25 ก.ค. 2566 ]39
5 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ) [ 17 เม.ย. 2566 ]58
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 9 ธ.ค. 2565 ]56
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 9 ธ.ค. 2565 ]56
8 แผนการดำเนินงาน ทต.ตลาด พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 5 ต.ค. 2565 ]74
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทต.ตลาด พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 5 ต.ค. 2565 ]69
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]71
11 แผนการดำเนินงาน ทต.ตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]107
12 ประกาศผลคการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 [ 5 เม.ย. 2565 ]57
13 สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]169
14 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 16 มี.ค. 2565 ]171
15 บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 16 มี.ค. 2565 ]172
16 บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]168
17 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]189
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2564 ]164
19 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลตลาด 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]197
20 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลตลาด 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]227
 
หน้า 1|2