เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 13 ม.ค. 2563 ]201
2 เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 13 ม.ค. 2563 ]225
3 เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]210
4 เทศบัญญัติเรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ .2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]190
5 เทศบัญญัติเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560 [ 13 ม.ค. 2563 ]194
6 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 [ 13 ม.ค. 2563 ]232