เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลตลาดรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


นศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนายชัยวัฒน์ ชื่อโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23